Vizuālā navigācija

Mēs veicam pilnu vizuālās navigācijas izveidi. No maketēšana līdz uzstādīšanai. Īstenojam to pēc mūsu vai klienta izgatavota plāna.

Svarīgi, lai telpu vizuālā komunikācija ir skaidri nolasāma un pamanāma. Tai nevar būt pārlieku daudz informācijas, lai apmeklētāji nedrūzmētos, bet spētu uzreiz doties sev nepieciešamajā virzienā. Bieži vien slikti izveidota vizuālā navigācija kļūst par iemeslu klientu zaudēšanai.
Ne mazāk svarīgi ir parūpēties par apmeklētāju drošību, izplatīti ir tieši stiklojumu marķējumi ar kontrasta uzlīmēm, kuras var kalpot arī par daļu no vizuālās navigācijas.

Alūksnes Sporta centrs

Saldus pamatskola

Mārupes Mūzikas un Mākslas skola

Alūksnes novada pašvaldība

lv
lv